About market research

About market research

Markkinatutkimus

 
 

Markkinatutkimuksen eri keinoin kerätään ajankohtaista ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Vastaajien mielipiteiden ja toiveiden tietäminen on arvokasta yrityksille, yhteisöille, kunnille ja valtiovallalle. Osallistumalla tutkimuksiin sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden tuotteisiin ja palveluihin.