Tutkimukset verkossa

About online surveys

Tärkeää tietoa

 
 

Paneeli.netissä keräämme tärkeää tietoa arvokkaiden päätösten tueksi. Vastauksesi kyselyihimme muodostaa sen tiedon, jonka kanssa markkinatutkijat työskentelevät.

Kerätty tieto taulukoidaan ja tallennetaan. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vastaukset yhteenkerättynä vaikuttavat ja muovaavat tulevaisuutta.

Kyselymme koskevat suomalaisten mielipiteitä eri käsitteistä, tuotteista, ominaisuuksista, ostotodennäköisyyksistä jne. Käytä tarpeeksi aikaa lukeaksesi kysymykset huolellisesti ennen niihin vastaamista. Huolimattomat tai liian nopeasti vastatut kyselyt hylätään.